Khóa lễ trả nợ tào quan

KHÓA LỄ TRẢ NỢ TÀO QUAN

Trầm thủy thuyền Lâm, hương phúc ức
– Triên đàn tuệ uyển cựu tài bồi
– Giới đao tiêu tựu túng sơn hình
– Nhiệt hường tâm lô trườn cúng dạng
* Nam mô hương vận cái bồ tát ma ha tát (3 lần)
Đại chúng dĩ lập.
* Nhất thiết cúng kính tín lễ thường trụ tam bảo
– Như lai diệu sắc thân
– Thế gian vô dư đẳng
– Vô tỷ bất tư nghì
Thị cố kim kính lễ
Như lai sắc vô tận
Trí tuệ diệc phục nhiên
Nhất thiết thường trụ pháp
Thị cố ngã Quy y
* Thiết dĩ khải thiết hồng nghi, khải cảm thông ư pháp giới, bằng tư pháp thủy. Tiên sái đàng tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
– Bạch ngọc uyển trung hàm tố Nguyệt
– Lục đương tri thượng Tán chân châu
– Kim tương nhất chích sái đàn tràng
– Cấu uế Tinh đàn tất thanh tịnh
Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ (7 lần)
Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Thiết dĩ đàn tràng khiết tịnh, pháp sự tuyên dương. Khải thượng đạt ư phàm tình, tất tiên bẵng ư bảo triện, phẩn hương đạt tín chân ngân cẩn đương trì tụng.
– Ngũ phận pháp thân hương phúc úc
– Hương huân trí tuệ thâm thâm môn
– Thành tâm hiến cúng chư linh quan
– Ngã dĩ chúng sinh đồng thụ dụng
Nam mô tam mãn đa một đà lẫm án phạ nhật la vật, Nhi sa hạ (7 lần)
Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
*Thiết dĩ hoa đàn băng khiết, bảo triện yên phù.
Dục nghinh Hiền thám, dĩ lai lâm, trượng gia trì ư bí mật. Ngã phật giáo tạng trung hữu phổ triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
– Dĩ thử chân ngân thân triệu thỉnh
– Từ tốn thánh chúng tất văn chi
– Nhất biến gia trì triệu thập phương
– Văn tập đạo tràng phổ cúng dàng.
*Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn tuyên dương di kính. Tín chủ kiền thành, thượng hương nghinh thỉnh.
Hương hoa thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh. Thập phương tam thế, nhất thiết thượng trụ tam bảo chư đại bồ tát Thiên Long bát bộ đẳng chúng.
Duy nguyện: Bất vi bản thệ lẫn mẫn hữu. Tinh thỉnh giáng đàn tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Tòng phật sở giáo, hưng thế tùy duyên.
Cung duy: Địa phủ Đền Hoàn túc trái, phán Quan cập chư Quan từ hạ.
Duy nguyện hỗ vân kỳ, nhi diện kình, phò bảo giá dĩ ngưu, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái Tuế sở trực, bản mệnh thần quân. Bính dần tư mã quân, mậu dần la tư quân, Canh dần trạch tư quân, Nhâm dần ái tư quân, Giáp dần trạch tư quân, Ất mão trước tư quân, Quý mão hiền tư quân,
Duy nguyện bằng Tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức
* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái Tuế sở trực, bản mệnh thần quân. Giáp Thìn trùng tư quân, Bính thìn hiến tư quân. Mẫu thìn mã tư quân, Canh thìn sáng tư quân, Nhâm thìn triệu tư quân, Ất tỵ việt tư quân, Đinh tỵ dương tư quân, Kỷ tỵ tào tư quân, Tân tỵ cao tư quân, Quý tỵ lương tư quân.
Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần quân, giáp thân nữ tư quân, Bính thân phó tư quân. Mậu thân tống tư quân, Canh thân tông tư quân, Nhân thân âm tư quân, Ất dậu am tư quân, Đinh dậu thượng tư quâ, Kỷ dậu hoàng tư quân, Tân Dậu nhâm tư quân, Quý dậu thành tư quân.
Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Thái tuế sở trực, bản mệnh thần quân. Giáp tuất quyền tư quân, Bính tuất cổ tư quân, Mậu thân tấn tư quân, Canh tuất tể tư quân, Nhâm tuất cổ tư quân, Ất hợi thnahf tư quân, Đinh hợi phó tư quân, Tân hợi thạch tư quân, Quý hợi tống tư quân.
Duy nguyện bằng tam bảo lực giáng phó pháp duyên công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Tư mệnh hộ úy đẳng thần niệm nguyệt, nhật, thời, tứ trực công tào sứ giả, dương cảnh thành hoàng, sã lệnh, th đại thần kỳ, thổ cập bộ tòng đẳng chúng.
Duy nguyện, thừa tam bảo lực, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh
– Thượng lai nghinh thỉnh ky một quang lâm, giáo hữu an tọa chân ngôn. Cẩn đương trì tụng.
– Phật thánh tòng không ai giáng hạ
– Khoát nhật tâm nguyện thính gia đà
– Tùy phương ứng hiện quang minh
– Nguyệt giáng hương duyên an vị tọa.
Án tra ma la sa ha (7 lần)
Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
– Gia trì biến thực nam tư nghì
– Biến thử thực tám cam lộ tương
– Nhất tài nhật thực lương vô biên
– Nhất thiết hiền thánh giai sung túc
– Tự nhiên trù thực (tý)
– Vô lương diệc vô biên (ngọ)
– Tùy niệm giai sung túc (mão)
– Liệt vị linh quang phổ đồng cúng dàng (dậu)
(Chú ý: Khi đọc hết câu miệng đọc tay bấm quyết, ví dụ “Tý ” thì bấm vào cung tý trên bàn tay)
(Niệm chú biến thực cam lô phổ cúng dàng)
* Thượng lai biến thực chân ngôn, tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành, thượng hương phụng hiến.
Án phạ nhật ma ha (Hương hoa đăng trà quả thực phụng hiến).
Án tác phạ đát tha nga đá phạ 2 lần độ 3 lần. Hổ lý lần, nhĩ đa lần trích chung ba 6 lần, ba la 7 lần, vị lân 8 lần bá ân.
Mê gia 9 lần, tam mẫu đa gia 10 lần, ta ta ma chi lê 12 lần, Tam ma địa hồng 12 lần đọc.
+ Thỉnh khoa dĩ tất cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
0936 215 886
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon